Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Onder leiding van Cor Ploeg, zingen amateurs met een geoefende stem.

Vertalingen

Verleih uns Frieden.

Vertaling tekst: Geef ons genadig vrede, Here God, in onze tijd. Er is tenslotte niemand anders die voor ons zou kunnen pleiten, behalve u, onze God, u  alleen.

Love came down at Christmas.

Vertaling couplet 1: Liefde kwam met Kerst naar de aarde, liefde zo lieflijk, goddelijke liefde. Liefde werd geboren met Kerst, de  ster en engelen gaven het teken.

Vertaling couplet 2: Laten we de Godheid aanbidden, de vleesgeworden liefde, de goddelijke liefde, Laten we onze Jezus vereren: maar met welk heilig teken?

Vertaling couplet 3: Liefde zal het blijk zijn, liefde van jou en liefde van mij, liefde voor God en alle mensen, liefde als pleidooi, een geschenk en teken.

Now let us all praise God and sing.

Vertaling tekst: Laten we nu allemaal God prijzen en de lof van onze grote Verlosser zingen. Dat we allemaal eensgezind onze vreugdevolle stemmen verheffen. Zing Halleluja.

 Alle dienaren des Heren, prijs Hem voor altijd, zing van Jehovah’s kracht. Loof Hem voor altijd. Zing van zijn gerechtigheid, loof Hem voor altijd. Dus laten we nu allemaal God prijzen en de lof van onze grote Verlosser zingen. Dat we allemaal eensgezind onze vreugdevolle stemmen verheffen. Zing Halleluja.

African Alleluia

Vertaling tekst: Zing halleluja, halleluja, Christus is geboren in Bethlehem.

%d bloggers liken dit: