Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Onder leiding van Jan Willem Docter, zingen amateurs met een geoefende stem.

Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Het Christelijk Gemengd Koor Zwolle is sedert 2005 de voortzetting van de op 12 november 1948 opgerichte Christelijk Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer”en heeft nu 75 leden, waarvan enkelen vanaf het eerste uur nog steeds actief lid zijn.

Het koor zingt hoofdzakelijk Geestelijke liederen, zowel bekende als minder bekende.
Daarnaast staan stukken op ons repertoire, die wat meer ritmisch en eigentijdser zijn.

Met enige regelmaat wordt door ons koor, dat bekendheid geniet in de regio, medewerking verleend aan kerkdiensten en aan bijzondere muziek- en koorevenementen in Zwolle.

Sinds 2009 is onze dirigent Jan Willem Docter uit Enschede.
Klik voor meer info op Dirigent

collage

%d bloggers liken dit: