Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Onder leiding van Cor Ploeg, zingen amateurs met een geoefende stem.

AVG

Hieronder vindt u onze document omtrent Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als AVG. U kunt deze downloaden en openen met een internet browser of een pdf lezer.

%d bloggers liken dit: