Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Onder leiding van Cor Ploeg, zingen amateurs met een geoefende stem.

Contact

Adres:
De Hoeksteen
Scheldelaan 141
8032 ES, Zwolle

E-mail adres:
cgkzzwolle@gmail.com

Voorzitter:
Frans Petersen: cgkzzwolle@gmail.com

Secretaris:
Geertje Mannak: cgkzzwolle@gmail.com

Penningmeester:
Elly Blokzijl: penningmeestercgkz@gmail.com

Tijdens repetitie en kooractiviteiten:
Tel.: 06-38604084

Koormeester:
Maarten Zandbergen

%d bloggers liken dit: