Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Onder leiding van Cor Ploeg, zingen amateurs met een geoefende stem.

Contact

Adres:
De Hoeksteen
Scheldelaan 141
8032 ES, Zwolle

E-mail adres:
cgkzzwolle@gmail.com

Voorzitter:
Frans Petersen: cgkzzwolle@gmail.com

Secretaris:
Anneke Polak: cgkzzwolle@gmail.com

Penningmeester:
Jan Stevens, tel.: 06-33435890

Tijdens repetitie en kooractiviteiten:
Tel.: 06-82135912

Koormeester:
Klaas Scheepsma

%d bloggers liken dit: