Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Onder leiding van Cor Ploeg, zingen amateurs met een geoefende stem.