Jubileum  Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Het afgelopen jaar (2018) stond bijna geheel in het teken van het 70-jarig bestaan van het koor. De repetitietijd werd grotendeels besteed aan de liederen die op het programma stonden voor het Jubileumconcert op 30 november. Het koor is dus de eerste jubilaris.

En toen was het zover: een volle zaal, een soliste met een mooie stem, geweldige musici en bovenal een gemotiveerd koor en een dirigent die alles in goede banen leidde. Het was een avond om nog lang van na te genieten.

De viering van het 70 jarig jubileum van het Chr. Gemengd Koor Zwolle werd op 5 januari afgesloten met een feestavond voor de leden. Deze was gecombineerd met de gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens die Nieuwjaarsontmoeting worden altijd de jubilarissen gehuldigd. Zo ook dit jaar en wel 5 leden , die al lange tijd lid zijn van het koor. Dit keer zelfs twee leden, Riek van Olst en Cees Lode, die bijna vanaf de oprichting van het koor al lid zijn, dus ook 70 jaar. De anderen mogen er ook zijn: Janny Klein 60 jaar lid en Cobie Dekker 55 jaar. Piet ten Brinke sluit de rij met 25 jaar. De jubilarissen kregen  een bloemetje en vier ontvingen een oorkonde van de KCZB. Bij de KCZB is 55 jaar geen officieel jubileum, vandaar dat Cobie het deze keer zonder oorkonde moet doen.

Als mensen zo lang lid zijn, komen er wel wat anekdotes langs. De familie Lode bijv. is nog wel goed vertegenwoordigd, maar vroeger waren er nog veel meer. Het verhaal gaat dat er toen gesproken werd van ‘Lode en de Heer’ i.p.v. ‘Looft den Heer’, de naam die het koor toentertijd had. Ook de toneelstukjes die opgevoerd werden komen weer ter sprake. De conferencier, die de feestavond opgeluisterd heeft, kon dankbaar putten uit de verhalen die de jubilarissen zelf hadden aangeleverd.