Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Onder leiding van Cor Ploeg, zingen amateurs met een geoefende stem.

Jubilarissen 2022

Vanwege corona kon er in januari geen nieuwjaarsreceptie gehouden worden. Traditioneel is dat het moment waarop de jubilarissen gehuldigd worden. Dit jaar is er een ander moment gekozen. Na de ledenvergadering zijn er een aantal jubilarissen gehuldigd.

Brenda Klompjan 25 jaar lid, Janny Klaver 30 jaar lid, Henny Bloemhof en Tineke Knoops 35 jaar lid en Janny Bisschop zelfs 45 jaar.

%d bloggers liken dit: