Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Onder leiding van Cor Ploeg, zingen amateurs met een geoefende stem.

Kerstnachtdienst

Sionskerk Glanerbeek 10, Zwolle, Overijssel, Nederland