Christelijk Gemengd Koor Zwolle

Onder leiding van Cor Ploeg, zingen amateurs met een geoefende stem.

Auteur: cgkoorzwolle

11 Berichten