Vanwege de nieuwe maatregel om het corona-virus in te dammen mogen er tot 1 juni geen bijeenkomsten worden gehouden. Dat betekent dat er ook geen repetities van het koor kunnen zijn.

Omdat we niet weten of na 1 juni deze maatregel nog van kracht zal zijn, heeft het bestuur besloten om pas na de zomer weer te beginnen.

Zoals nu de planning is beginnen we op maandag 31 augustus in de hoop dat de situatie enigszins genormaliseerd is.